Supervision og coaching

Supervision tilbydes til fagpersoner, som i det daglige arbejder med mennesker med psykiske udfordringer. Det kan være til psykologer, psykoterapeuter, psykiatere, læger, pædagoger m.f. Supervision er en metode, som bidrager til faglig læring og udvikling af ens faglige virke. Enten fordi man er kørt fast i en sag, som man har brug for at kunne komme videre med, eller at man har brug for nye perspektiver på ens håndtering af en sag eller terapeutisk arbejde. Supervision befinder sig i et felt mellem ren fokus på den faglige håndtering af sagen til fokus på, hvilke personlige udfordringer/blokeringer supervisanden har for at kunne håndtere sagen. Hvis supervisanden selv har oplevet nogle specifikke vanskeligheder i sit liv, kan det måske være vanskeligt at forholde sig neutralt og objektivt til sin klient.

Vi tilbyder både supervision individuelt og til grupper på samme arbejdsplads. Fordelen vil gruppesupervision er, at alle kan lære af – og lade sig inspirere af – hinanden sager, og som regel inddrages alle som reflekterende team i de sager, der bliver behandlet.

Coaching er beslægtet med supervision, men har et bredere perspektiv. Formålet med coaching er at hjælpe den coachede til selv at finde en hensigtsmæssig vej i forhold til en problemstilling. Det kan f.eks. ske i form af ledelsescoaching.

Sidebar