Individuel terapi

Individuel terapi er den mest almindelige terapiform. Klient og terapeut bestræber sig på at opnå en fælles forståelse af, hvad klienten har brug for at forandre i sit liv. Det kan være i form af at forsone sig med ting, der har været vanskelige i fortiden, herunder en traumatisk opvækst eller traumer opstået senere hen i livet. Det kan også være i form af et ønske om at bearbejde uhensigtsmæssige følelsesmæssige tilstande så som vrede, angst og depression.

Der findes mange forskellige terapeutiske tilgange til individuel terapi, f.eks. psykodynamiske, kognitive, eksistentielle og kropsorienterede og egostøttende. Også vi er forskellige. Men fælles for os er, at vi arbejder integrativt. Dvs. vi benytter os ikke kun af en tilgang, men af den eller de tilgange, som vi finder bedst egnet til den enkelte klient.

Sidebar