Par og familieterapi

Er problemerne i parforholdet eller ægteskabet vanskelige at tackle, kan det være en rigtig god idé at få professionel hjælp. Parterapien kan hjælpe parterne til at opleve sig selv indefra og samtidig se sig selv udefra. Derigennem kan der skabes en større rummelighed over for forskelligheder og vilje til at finde kompromisser. Faktisk er der mange par, der oprindelig har forelsket sig i sider hos partneren, som man ikke selv besidder, men beundrer (en komplementær relation), hvilket så senere hen i forholdet kommer til at opleves som en forhindring for, at relationen kan udfolde sig. I stedet kæmper man en umulig kamp for at lave den anden om i ens eget billede. Parterapi sigter mod at begge i højere grad kan føle sig hørt, forstået og respekteret på trods af forskelligheder, hvilke ikke mindst er vigtigt, når der er børn i parforholdet/ægteskabet.

I nogle tilfælde kan parterapi også være gavnlig i forhold til at afklare, hvorvidt det er en god idé at blive sammen – og hvis ikke – hvordan kan man så forlade hinanden på en værdig måde, hvor evt. børn lider mindst mulig skade af skilsmissen.

I familieterapien er børnene inddraget i terapien. Her er formålet ofte at genoprette en balance i barnets/børnenes og forældrenes indbyrdes relation. Ofte ser vi, at et eller flere af børnene kommer til at udspille eller repræsentere en konflikt i familien, som oprindelig er mere strukturel i familiesystemet. Barnet eller børnene kommer dermed ofte til at blive identificeret som problemet.

Familieterapi kan også være vigtig, hvis der opstår kriser i familien eller alvorlige tab, f.eks. af et af familiens mellemmer. Det kan være vigtigt at få hjælp til, hvordan man som familie kan tale sammen og det, der er svært.

 

Sidebar