Publikationer

Ulrik Jørgensen

2018

 • Ulrik Jørgensen, Frank V. Olsen: Somatic Experiencing (SE) til PTSD. In: Buhmann, C.B.: Psykoterapeutiske tilgange til PTSD. Hans Reitzels Forlag, 2018.

2016

 • Lis Høhne Ratcliff, Ulrik Jørgensen: Forløsning af traumer gennem kroppen. Tidsskrift for Psykoterapi. Nr. 1, 2016, p. 42-46.

2010

2009

2006

 • Annemarie Gottlieb, Erik Bergholdt, Jørgen Ortmann, Ruth Syshøj, Ulrik Jørgensen, Vibeke Hallas: Behandling af traumatiserede flygtninge. Psykolog Nyt nr. 23, 2006.

2002

 • Psykiske følger af vold og traumer og deres betydning for hverdagslivet. Psykoterapeuten nr. 3, 2002.
 • Oasis – Behandling og rådgivning for flygtninge. Månedsskrift for Praktisk Lægegerning, november 2000

1999

 • Ulrik Jørgensen og Anne Vivike: Hos tibetanere i eksil. Psykolog Nyt nr. 8, 1999

1998

 • Ulrik Jørgensen & Stephen S. Mathiasen (red): At overleve vold – om psykisk traumatisering, mestring og behandling. Klim 1998.
 • Den torterede flygtning og selvets psykopatologi. I: Ulrik Jørgensen & Stephen S. Mathiasen (red): At overleve vold – om psykisk traumatisering, mestring og behandling. Klim 1998.

1991

 • Interview med Mozzafar Ghahreman – farsitolk i OASIS. Matrix. Nordisk tidsskrift for psykotirapi. 1991;2 , 8. årgang
 • Anvendelse af tolk i psykoterapi. Matrix. Nordisk tidsskrift for psykotirapi. 1991;2 , 8. årgang

Jakob Skov Knudsen

Artikler
Videnskabelige artikler

 • ”Det hellige er livets svar på et passende stillet spørgsmål” i Psyke og Logos, nr. 2, 2007
 • ”Mindfulness meditation” i Dansk Sociologi, nr. 2, 2009 (medforfatter)
 • ”At komme Jens i møde” i Psykologiske perspektiver på intervention, DPF, 2009
 • ”En virkelighed bag virkeligheden” i Psyke og Logos, nr. 1, 2014
 • ”Angstbehandling – i mødet mellem kognitiv og eksistentiel tænkning” i ”Psykoterapi og eksistentiel fænomenologi, Aalborg Universitetsforlag, 2015

Fagartikler

 • ”Hvor krop-intention-verden mødes” Psykolog Nyt nr. 18, 2008
 • ”Evidens er godt – ikke-evidens er ikke dårligt” indlæg i Weekendavisen, 23. marts, 2012
Sidebar