Jakob Skov Knudsen

Jeg er uddannet fra Københavns Universitet i 2003 og autoriseret i 2009. Jeg har igennem årene bl.a. arbejdet med familiebehandling, unge, psykiatribrugere, misbrug og siden 2013 haft overenskomst med sygesikringen, så jeg har kunne tage klienter med lægehenvisning (klik her).

Jeg har erfaring med et bredt spektrum af psykiske problemer fra sorg- og krisereaktioner over angst og depression til psykoser og personlighedsforstyrrelser. Jeg har desuden skrevet en række artikler om terapi og religionspsykologi og været medarrangør af forskellige konferencer.

 

Problemer er en naturlig del af livet

De rammer os alle. Nogen oplever gennem hele livet kun mindre problemer, men de fleste af os kommer ud for både store og små problemer, og hvis ikke disse bliver løst kan de udvikle sig til kriser.

Psykiske problemer

Kriser der ikke bliver håndteret kan udvikle sig til reelle psykiske problemer. Når dette sker, er problemet begyndt at ”få sit eget liv” – det gør noget med en, som man ikke selv har fuld kontrol over.

Har jeg brug for at tale med en psykolog?

Hvis det psykiske er begyndt at opføre sig på måder, som du slet ikke bryder dig om, og du føler at intet af det gør, reelt virker længere, så er det en god ide at tale med en udenforstående, som er professionel.

Få hjælp til at vurdere din situation

Hvis du er i tvivl, så vil det være en god ide at få en vurdering af din situation og dine problemer – enten hos lægen eller hos en psykolog. For det kan være meget svært at afgøre selv, om man kan klare det på egen hånd eller ej.

Du er meget velkommen til at skrive en mail, hvis du er i tvivl og vil vende det med mig.

Mit udgangspunkt for behandling:

 Lær af dine problemer

Vi kan, hvis vi tager fat i vores problemer, lære noget af vores problemer, så de ender med at berige vores liv og gøre os stærkere. Det er min erfaring, at der altid er noget at gøre – om ikke andet kan man komme overens med sig selv og hvordan man har det på en ny og mere afklaret måde.

Mod og visdom

Det kræver stort mod og en del visdom at beslutte sig for at starte i terapi. Du er velkommen til at skrive bare for at få en fornemmelse af hvad det indebærer. Du behøver ikke at beslutte dig for at lave en aftale før du selv synes du er klar.

Resultater

Sigtet med behandlingen er ikke bare at få symptomerne til at gå væk, men også at få skabt reel indsigt i hvilke processer og dynamikker, der er i spil indeni en – på den måde vil man ikke bare være solidt klædt på til at forebygge tilbagefald, men man vil også med overbevisning kunne sige, at man faktisk har været glad for at man har været igennem det.

Metode

Hvert individ er unikt

Hvert individ og hver gruppe er helt unik. Jeg foretrækker at møde den person eller den gruppe jeg skal forsøge at hjælpe før jeg beslutter mig for hvilken metode jeg skal bruge. På den måde er jeg sikker på at det individuelle hos hver enkelt kan få god plads.

Eksistentielt orienteret

Jeg er vant til at arbejde både med det psykodynamiske, det kognitive og det systemiske, men foretrækker egentlig at se mig selv som eksistentielt orienteret terapeut, hvilket vil sige at jeg i mindre grad tror at problemer alene kan forklares ud fra hændelser fra barndommen eller alene ud fra uhensigtsmæssige tankemønstre. I stedet tager jeg udgangspunkt i det vi har tilfælles, selve det at være til, at eksistere som menneske i vores tid, og forsøger at forstå problemerne og lidelsen i kontekst med det almindelige hverdagsliv, som vi jo alle befinder os i. Som oftest giver dette basis for nogle gode samtaler, hvor vi følges ad uden at jeg pludselig hiver kaniner eller andre psykologiske fiks fakserier op af hatten, som måske lyder godt, men som ikke giver genklang hos den, jeg taler med.

Jeg er pt. i gang med en uddannelse i gruppeanalytisk terapi, som jeg afslutter i 2023. Og jeg forventer at kunne færdiggøre psykologforeningens specialistgodkendelse derefter.

Sidebar