Autisme / ADHD

(Læs mere her)

Individuel rådgivning

Individuel rådgivning tager udgangspunkt i selvforståelse / selvindsigt knyttet til de styrker og vanskeligheder personen oplever at have, som er knyttet til f.eks. autismespektrumsforstyrrelse (ASF) eller ADHD.

Styrker kan f.eks. være de intellektuelle forudsætninger og personlige egenskaber personen kan have.

Begrænsningerne kan f.eks. være at have svært ved at sætte sig ind i andre menneskers tanker, følelser og hensigter, at have svært ved at planlægge og organisere det man skal lave og gå i gang med dem, samt hurtigt og sikker at gennemskue kompleks information man hører eller skal lære, så man kan huske det og bruge det.

Formålet er at finde ud af, hvordan man kan leve sit liv som man ønsker uden at bruge så meget energi på det, at man bliver overbelastet. Derved kan man få en bedre livskvalitet.

Rådgivning til pårørende

Rådgivningen handler om at give de pårørende indsigt i og forståelse for, hvordan personen med ASF/ADHD fungerer, så det skaber en fælles forståelse. Hvori består personens styrker og begrænsninger?

Rådgivningen kan have fokus på, hvordan de pårørende bedst kan støtte personen med ASF/ADHD men også på, hvordan man som pårørende kan finde accept og rummelighed i sig selv i forhold til de udfordringer, ASF indebærer.

Kliniske vurderinger / Psykologiske undersøgelser

Vurderinger / psykologiske undersøgelser kan handle om at komme en diagnose nærmere.

Er der reelt tale om en udviklingsforstyrrelse som ASF / ADHD?

Ved at få klarlagt personens styrker og vanskeligheder i barndom / ungdom og ved at udfylde målrettede spørgeskemaer, kan vi i fællesskab vurdere, hvorvidt personen skal henvises til en egentlig diagnostisk udredning i offentligt regi.

Sidebar