Ulrik Jørgensen

 

Min faglige baggrund

Jeg er cand. psych. fra 1983. Autoriseret, specialist og supervisor i psykoterapi.Jeg har en baggrund indenfor børne- og familiebehandling i 80’erne og 90’erne. I 20 år arbejdede jeg overvejende med traumatiserede flygtninge, bl.a. 10 år som direktør for OASIS –Behandling og rådgivning for flygtninge. I 2010 valgte jeg at blive privatpraktiserende psykolog og fik siden overenskomst med sygesikringen. Jeg har i flere perioder arbejdet i udlandet med træning i psykologisk førstehjælp i krise- og katastrofeområder, og psykosocialt arbejde med traumatiserede tibetanske flygtninge i Indien.

Arbejdsmetoder

Jeg har certificerede uddannelser i Gruppeanalytisk Psykoterapi og Somatic Experiencing® (SE). Desuden har jeg modtaget træning i bl.a. Eye Movement Desensitization Reprosessing (EMDR), Kognitiv Adfærds Terapi (CBT), Prolonged Exposure (PE), Mindfulnessbaseret Kognitiv Terapi (MBCT), Acceptance and Committment Therapy (ACT), Mentaliseringsbaseret Psykoterapi (MBT), og Klinisk Hypnose.

Jeg lægger vægt på at bringe de metoder i spil, jeg er trænet i, når det skønnes rigtigt for klienten. Det er en vurdering, der beror på den dialog, jeg har med klienten og den sammenhæng problemet skal forstås i.

Det er et gennemgående træk, at jeg altid søger at finde en sammenhæng mellem klientens psykiske velbefindende og den måde det sanses i kroppen på. Somatic Experiencing® bygger på en fokuseret opmærksomhed på kropsfornemmelser, hvorved kroppens iboende og helende ressourcer aktiveres. Derigennem genetableres en balance i nervesystemet hvorved stressreaktionerne og ubehaget kan opløses.

Jeg indgår i et samarbejde med Institut for Psykologi på Københavns Universitet. Her er jeg aktuelt tilknyttet et forskningsprojekt om psykoterapeutisk behandling hos praktiserende psykologer. Formålet med projektet er at undersøge hvad, der har indflydelse på et psykoterapeutisk forløb med henblik på at sikre den bedst mulige behandling. Som klient hos mig er det muligt at deltage i projektet, men det er selvfølgelig helt frivilligt. Du kan læse mere om projektet på www.psy.ku.dk/crop/klienter.

Hvad kan jeg tilbyde?

Behandling:

Som behandler dækker jeg alle de henvisningskategorier (klik her), som sygesikringsoverenskomsten giver adgang til, herunder angst og depression.

Dertil kommer:

 • Psykiske traumer (PTSD)
 • Arbejdsrelateret stress
 • Eksistentielle problemer
 • Familie- og parforholdsproblemer
 • Personlighedsforstyrrelser
 • Autoimmune sygdomme, herunder sklerose.

Supervision:

Jeg tilbyder supervision til psykologer, læger og andre faggrupper, der arbejder med psykisk sårbare mennesker. Desuden tilbyder jeg coaching af bl.a. ledere.

Undervisning:

Jeg har mange års erfaring i at undervise, holde foredrag og kurser i bl.a.:

 • Psykiske traumer (PTSD)
 • Traumatiserede flygtninge
 • Belastninger i arbejde med traumer
 • Monitorering og evidens i psykoterapi
 • Psykologisk førstehjælp

Internationale psykosociale opgaver:

 • Træning i behandling af traumer
 • Træning i psykologisk førstehjælp
Sidebar