Eva Berents

Faglig baggrund

Specialist i klinisk børneneuropsykologi 2020, autoriseret psykolog

Jeg er cand. psyk. fra Københavns Universitet 1984 og fra Sorbonne (Paris V)  1986. Jeg har arbejdet som klinisk psykolog siden år 2000 og blev autoriseret i Danmark i 2008. Jeg er medlem af dansk psykologforening.

Jeg har en baggrund indenfor børne- ungdoms- og familiebehandling fra 2000-2008 i Paris.

I 2008 flyttede jeg hjem til Danmark, og fra 2008-2016 arbejdede jeg på Center for Autisme, hvor jeg blev specialiseret indenfor autismeområdet. I begyndelsen af 2016 besluttede jeg at blive privatpraktiserende psykolog, hvilket jeg stadig er, samtidig med at jeg forsat arbejder som konsulent for Center for Autisme.

Arbejdsmetoder

I Frankrig arbejdede jeg ud fra en psykodynamisk referenceramme. Fra 2006-2008 gennemgik jeg en 2-årig efteruddannelse i kognitiv- og adfærds terapi. Jeg arbejder således med psykoterapi ud fra en psykodynamisk forståelse, så vel som ud fra en kognitiv og adfærdsterapeutiske ramme.

I mit arbejde med mennesker med autisme, har udgangspunktet været den neuropsykologiske forståelsesramme, suppleret med forståelse og værktøj fra de andre teoretiske rammer. Jeg har mange års erfaring indenfor diagnosticering af autisme, neuropsykologiske undersøgelser og anbefalinger i forlængelse heraf.

Hvad kan jeg tilbyde?

Personer med autismespektrumsforstyrrelse ADHD / ADD:

Jeg har specialiseret mig i autismespektrumsforstyrrelse (ASF) og ADHD og kan yde følgende:

  • Individuel rådgivning vdr. selvindsigt/selvforståelse hos personer med ASF og ADHD
  • Rådgivning til pårørende vdr. autismerelaterede vanskeligheder og hvad man kan gøre ved det.
  • Individuel terapi: behandling af angst, fobi, depression, stress og eksistentielle problemstillinger hos klienter med ASF eller andre neuropsykologiske forstyrrelser.
  • Rådgivning af par, hvoraf den ene har en autisme spektrum forstyrrelser (ASF)
  • Kliniske vurderinger og neuropsykologiske forundersøgelser (ASF og ADHD)

 

Behandling og rådgivning henvendt til generelle voksne, unge og børn

  • Angst
  • Depression
  • Stress
  • OCD
  • Eksistentielle problemer

 

Francais: Psychologue depuis 1985 et formée à Copenhague ainsi qu’à Paris, je traites angoisse, dépression, TOCS et troubles existentielles chez l’enfant, l’adolescent et l’adulte.

Spécialisée dans le spectre autistique et des troubles d’attention, je peux faire des suivis à ce propos.

Vous pouvez me contacter par mail: psyk.evaberents@gmail.com

Pour plus d’information: Téléphone 29608020

Cordialement Eva Berents

 

 

Sidebar