Publikationer

Lars Koberg Christiansen

2015
Lars Koberg Christiansen, Susanne Bang et al.: Socialt Arbejde I en foranderlig verden. Akademisk forlag 2015.

2011
Lars Koberg Christiansen, Susanne Bang, Ken Heap:  Sorry, but this is my first war: Psychosocial Traning under difficult Conditions. Voices, The Art and Science of Psychotherapy, 2011.

2002
Lars Koberg Christiansen og Aase Hill-Madsen: Børns Angst, Høst og søn. 2002.
Lars Koberg Christiansen et al.: Når det almindelige bliver ualmindeligt vigtigt. Specialpædagogisk Forlag. 2002.

2000
Lars Koberg Christiansen, K.A. Bo, I.Gehl, K.J. Rump: Se – det er mig i stormvejr: Nyt juridisk Forlag. 2000.

1999
Lars Koberg Christiansen, Susanne Bang, Ken Heap: Undskyld , men det er min første krig. Dafolo. 1999.
Lars Koberg Christiansen et al.: Konflikt og forsoning, Reitzel, 1999.

1995
Lars Koberg Christiansen ( LKC ) og Susan Møller: Children , War and Persecution: How dealing with Traumatized Refugees Affects the Therapist. Secolo Verlag 1995.

Ulrik Jørgensen

2018

Ulrik Jørgensen, Frank V. Olsen: Somatic Experiencing (SE) til PTSD. In: Buhmann, C.B.: Psykoterapeutiske tilgange til PTSD. Hans Reitzels Forlag, 2018.

2016
Lis Høhne Ratcliff, Ulrik Jørgensen: Forløsning af traumer gennem kroppen. Tidsskrift for Psykoterapi. Nr. 1, 2016, p. 42-46.

2010
Ulrik Jørgensen, Hanne Melchiorsen, Annemarie Gottlieb, Vibeke Hallas: ICF applied to describe the functioning of traumatised refugees. Torture vol. 20, no. 2, 2010.

2009
Hanne Melchiorsen, Titina Vinter, Claus Vinther Nielsen, Ulrik Jørgensen, Annemarie Gottlieb, Vibeke Hallas: ICF som dokumentation og monitoreringsredskab – anvendt til primært traumatiserede flygtninge. MarselisborgCentret 2009.
Ulrik Jørgensen: Evidens – men hvordan? Medicinsk teknologivurdering og evidensbaseret behandling af traumatiserede flygtninge. OASIS, årsberetning 2007-2008. Udgivet 2009.

2006
Annemarie Gottlieb, Erik Bergholdt, Jørgen Ortmann, Ruth Syshøj, Ulrik Jørgensen, Vibeke Hallas: Behandling af traumatiserede flygtninge. Psykolog Nyt nr. 23, 2006.

2002
Psykiske følger af vold og traumer og deres betydning for hverdagslivet. Psykoterapeuten nr. 3, 2002.
Oasis – Behandling og rådgivning for flygtninge. Månedsskrift for Praktisk Lægegerning, november 2000

1999
Ulrik Jørgensen og Anne Vivike: Hos tibetanere i eksil. Psykolog Nyt nr. 8, 1999

1998
Ulrik Jørgensen & Stephen S. Mathiasen (red): At overleve vold – om psykisk traumatisering, mestring og behandling. Klim 1998.
Den torterede flygtning og selvets psykopatologi. I: Ulrik Jørgensen & Stephen S. Mathiasen (red): At overleve vold – om psykisk traumatisering, mestring og behandling. Klim 1998.

1991
Interview med Mozzafar Ghahreman – farsitolk i OASISMatrix. Nordisk tidsskrift for psykotirapi. 1991;2 , 8. årgang
Anvendelse af tolk i psykoterapiMatrix. Nordisk tidsskrift for psykotirapi. 1991;2 , 8. årgang