Lars Koberg Christiansen

Min faglige baggrundlars

Jeg er Cand.Psych. fra Københavns Universitet i 1974. Autoriseret og specialist i psykoterapi og supervision.

Jeg arbejder med voksne, par, familier, børn og unge.

Jeg har oprindelig arbejdet inden for det børne- og familiepsykologiske arbejdsområde. Jeg har haft ansættelser på:  Børnepsykiatrisk afdeling i Glostrup,  på Glostrup Spædbarnsobservationshjem, på Københavns Amts  Børnerådgivningscenter i Høje Taastrup samt i  København Statsforvaltnings skilsmisserådgivning. Fra 1988 har jeg arbejdet meget med psykologiske traumer hos såvel børn som voksne bl.a. i  OASIS – Behandling og rådgivning for traumatiserede flygtninge. Jeg har i perioder arbejdet i udlandet, herunder gennem fem år lavet kurser i det tidligere Jugoslavien.

Siden 1994 har jeg haft privat praksis med sygesikringsaftale. Først i Albertslund og siden 2008 på Amager.

Arbejdsmetoder

Jeg har certificeret uddannelse i Gruppeanalytisk Psykoterapi og analytisk orienteret familieterapi. I mit virke arbejder jeg ud fra et psykodynamisk grundlag , men trækker endvidere på træning i familie- og systemorienteret psykoterapi, eksistentiel psykologi, mindfulness baseret kognitiv terapi, mentaliseringsbaseret psykoterapi og klinisk hypnose. Med mange år i professionen anser jeg det som en stor fordel at se værdien i forskellige tankegange og metoder.

Hvad kan jeg tilbyde?

Behandling:

Som behandler dækker jeg alle de henvisningskategorier (klik her), som sygesikringsoverenskomsten giver adgang til, herunder angst og depression.

Dertil kommer:

 • Psykiske traumer
 • Arbejdsrelateret stress
 • Eksistentielle problemer
 • Familie- og parforholdsproblemer
 • Personlighedsforstyrrelser

Supervision:

Jeg har 30 års erfaring i supervision af psykologer og andre faggrupper så som socialrådgivere, pædagoger, lærere, sundhedsplejersker, såvel individuelt som i gruppe.

Undervisning:

Jeg har mangeårig undervisningserfaring, og tilbyder såvel foredrag som længerevarende undervisning i følgende emner:

 • Posttraumatisk stress.
 • Behandling af traumatiske tilstand hos både voksne og børn.
 • Eksilpsykologi
 • Psykosocialt arbejde med flygtninge.
 • Primær og sekundær traumatisering.
 • Belastninger og gevinster i arbejdet med traumatiserede mennesker.

logo4